ครั้งที่แล้วพาเล่น Arduino ESP8266 IDE กับ ESP-01 ซึ่งดูจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไร สามารถ flash ได้ แต่พอได้ลองกับ NodeMCU Devkit กลับใช้งานไม่ได้ เพราะ esptool อ่านค่าสถานะ flash mode จาก Devkit ไม่ได้นั่นเอง โดยปกติ esptool จะส่งค่าไป enable flash mode ที่ตัว ESP จากที่สังเกตพบว่าไม่ทำงาน ได้ความรู้จากพี่ช้างแห่ง Ayarafun Factory มาว่า esptool ที่ bundle มามันใช้บน OSX ไม่ได้มันมีบั๊ก เลยเข้าไปดูไฟล์ platform.txt ก็ถึงบางอ้อเลย มันคนละตัวกันแน่นอน

วิธีการแก้ปัญหานี้คือให้ดาวน์โหลด esptool ตัวใหม่มาดังนี้

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

cd esptool

ติดตั้งโดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo python setup.py install

เราจะได้ esptool.py ไปอยู่ที่ /usr/local/bin/ ทีนี้มาแก้ platform.txt กัน ไฟล์นี้จะอยู่ที่ /Arduino.app/Contents/Java/hardware/esp8266com/esp8266/platform.txt แก้ในส่วนท้ายเพื่อเรียกใช้ esptool ตัวใหม่ดังนี้

จากนั้นลองทดสอบดู จะพบว่าไม่มี error แล้ว :)

Comments are closed.