ครั้งที่แล้วเคยนะนำวิธีการใช้งาน Docker Machine ไปแล้วโดยใช้งานร่วมกับ Digital Ocean ครั้งนี้มาของเชื่อมต่อกับ Racspace Cloud กันดูบ้าง Docker Machine มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นและรองรับการเชื่อมต่อกับ Public Cloud ได้หลายตัวมากขึ้น รวมถึง Rackspace ด้วย ครั้งนี้มาลองใช้ Docker Machine กันครับ ใครที่ยังไม่มี Docker Machine ก็ดาวน์โหลดที่ GitHub จากนั้นก็ติดตั้งตามปกติ

Docker Machine ต้องใช้ username, API Key และ region ในการสร้าง instance ใน Rackspace Cloud ในส่วน username, region คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะ Rackspace มี region ไม่เยอะนัก ถ้าอยู่ในโซนเอเซียแนะนำใช้ region ที่ฮ่องกง (HKG) เพราะใกล้ที่สุด สำหรับ API Key ดูได้จากหน้า Account Setting

Docker Machine รุ่นใหม่มีการแก้ไขเรื่องการใช้งาน Environment Variable ตาม CLI Tool ของแต่ละ Cloud Provider กำหนดให้ใช้ สำหรับ Rackspace ใช้ OS_USERNAME, OS_API_KEY, OS_REGION_NAME กำหนด Environment Variable เอาไว้แบบนี้จะสะดวกในการใช้งานคำสั่ง Docker Machine มากขึ้น กำหนดค่าที่คุณต้องการใช้ไว้ดังนี้

export OS_USERNAME="your-rackspace-username"

export OS_API_KEY="1234567890abcdefg"

export OS_REGION_NAME="HKG"

จากนั้นสั่ง docker-machine create ได้เลย

docker-machine create --driver rackspace docker-machine

กลับไปดูที่ Cloud Control Panel มีเครื่องถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

ลองทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือไม่

docker $(docker-machine config docker-machine) ps

มา depoly wordpress กันสักหน่อย

docker $(docker-machine config docker-machine) run -d -p 80:80 tutum/wordpress

เปิด browser ก็จะพบว่าได้ wordpress ใช้งานแล้ว

Comments are closed.