สวัสดีครับเรามาเรียนรู้ zabbix proxy กันเถอะครับ zabbix proxy จะช่วยลดปริมาณ traffic ของ network ที่ต้องใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ monitor ได้กลับไปยัง zabbix server หรือมองว่า zabbix proxy เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลนั้นเอง โดยส่วนใหญ่จะใช้ zabbix proxy มาช่วยส่งข้อมูลไปยัง zabbix server ซึ่งเครื่อง agent หลายๆ เครื่องอยู่คนล่ะ network กับ zabbix server หรือในกรณีที่อยู่ต่าง site กันเป็นต้น ตัวอย่างในภาพด้านล่างคือเครื่อง zabbix server จะร้องข้อขอมูลเครื่อง agent1 และ agent2 ไปยัง zabbix proxy และเครื่อง zabbix proxy จะมีข้อมูลที่ monitor ได้ของเครื่อง agent อยู่แล้ว


ในตัวอย่างทั้งหมดนี้ผมกำหนด ip และชื่อ host ของเครื่องต่างๆ ดังนี้
192.168.56.101 zabbix.example.local zabbix
192.168.56.102 proxy.example.local proxy
192.168.56.103 agent1.example.local agent1
192.168.56.104 agent2.example.local agent2

เรามาดูวิธีการติดตั้ง zabbix proxy บน Ubuntu 14.04 LTS กันโดยใช้คำสั่ง

sudo apt-get install zabbix-proxy-mysql

ต่อไปให้สร้าง database zabbixproxyDB –> สร้าง user zabbix –> grant สิทธิ์ database zabbixproxyDB ให้ user zabbix บน mysql แล้ว copy schema.sql ไปที่ database zabbixproxyDB โดยใช้คำสั่ง

sudo mysql -D zabbixproxyDB -u zabbix -p[password] < /usr/share/zabbix-proxy-mysql/schema.sql

จากนั้นเข้าไป config ที่ไฟล์ /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf แก้ไขตามนี้
ProxyMode=[กำหนดให้ zabbix proxy ทำงานใน mode ไหน]
Server=[IP เครื่อง zabbix server]
Hostname=[ชื่อเครื่อง zabbix proxy]

แล้วแก้ไขในส่วน database ตามนี้
DBName=[ชื่อ database zabbix proxy]
DBUser=[user ที่มีสิทธิ์ read/write database zabbix proxy]
DBPassword=[password user]

ต่อไปแก้ไขที่ไฟล์ /etc/default/zabbix-proxy ตามนี้
START=[ให้เปลี่ยนเป็น yes]

แล้ว start service zabbix proxy ใช้คำสั่ง
sudo service zabbix-proxy start
แล้วตรวจสอบใน Log ว่ามี error หรือไม่
sudo less /var/log/zabbix-proxy/zabbix-proxy.log

จากนั้นให้เข้าหน้า web ui เพื่อไปตั้งค่าเครื่อง zabbix proxy ที่เครื่อง zabbix server –> เข้าไปที่แท็ป Administrator –> DM

เลือก Create Proxy ใส่ค่าดังนี้แล้ว save
Proxy name=[ชื่อ host zabbix proxy]
Proxy Mode=[กำหนดให้ zabbix proxy ทำงาน mode ไหน]
IP Address=[IP เครื่อง zabbix proxy]
Port=[port เครื่อง zabbix proxy]

จากนั้น add agent1 และ agent2 ให้ไปที่แท็ป Configuration –> Hosts –> Create host ใส่ข้อมูลดังนี้
ใส่เหมือน add host ตามปกติ แต่ต่างกันตรงส่วน Monitored by Proxy ให้เลือกเป็นเครื่อง zabbix proxy ซื่งในตัวอย่างจะใส่เป็น proxy.example.local

และ agent2 ก็ทำในลักษณะเดียวกัน หาก config ทุกอย่างถูกต้อง icon ตัว Z จะเป็นสีเขียวตามรูป

จากการที่ผมได้ทดลองใช้มาพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ปริมาณ package ที่ใช้ในการ Monitor ลดลงพอสมควร
สำหรับบทความนี้ก็จบเท่านี้น่ะครับขอบคุณทุกท่านที่อ่านน่ะครับ

Site Referrences

http://www.zabbix.com/documentation/

Comments are closed.