เรามาทดลองนำโค้ด Ruby app ขึ้นไป deploy บน Heroku กัน สิ่งที่ต้องเตรียมในการเขียน และ deploy Reby web app บน Heroku คือ

  • ตัวอย่างของ Ruby web app ที่เราจะทดลอง
  • ติดตั้ง Ruby และ Bundler สำหรับจัดการ dependency
  • ต้องมี Heroku account
  • ติดตั้ง Heroku Toolbelt

สำหรับการติดตั้ง Rail นั้นสามารถดาวน์โหลด ตัวติดตั้งได้จาก ที่นี่ ครับ หลังจากนั้นให้ติดตั้งตามขั้นตอนปกตินะครับ

สำหรับการติดตั้ง Bundler ทำได้โดยรันคำสั่งด้า่นล่างนี้ ผ่าน command line

$ gem install bundler

โดยให้ติดตั้ง Rail ในขั้นตอนแรกก่อน และสำหรับ Heroku Toolbelt สามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ ครับ และให้ติดตั้งตามขั้นตอนปกติครับ

เมื่อเตรียมข้อมูลตามลิสต์ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่ม deploy Ruby web app ไปบน Heroku กันเลยครับ

เปิดใช้งาน Git Bash แล้ว login เข้า Heroku ด้วยคำสั่ง

$ heroku login

จากนั้นให้ใส่อีเมล และรหัสผ่านสำหรับ Heroku account ลงไป

ต่อไปเป็นการเตรียม Ruby app ที่ต้องการนำไป deploy บน Heroku สำหรับตัวอย่างที่จะนำมาทดสอบ สามารถ clone มาจาก repository ที่เตรียมไว้โดยใช้คำสั่ง

$ git clone https://github.com/heroku/ruby-getting-started.git

จากนั้นเข้าไปยัง repository ที่ได้ clone มาโดยใช้คำสั่ง

$ cd ruby-getting-started

ถัดไปให้ทำการสร้าง app บน Heroku ด้วยคำสั่ง

$ heroku create

หลังจากรันคำสั่งดังกล่าว Heroku จะสร้าง app ขึ้นมาโดย generate ชื่อแบบสุ่ม โดยในที่นี้ชื่อของ app ที่สร้างจะใช้ชื่อว่า still-journey-2856

จากนั้นทำการ deploy Ruby app ที่เตรียมไว้ด้วยคำสั่ง

$ git push heroku master

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ deploy ให้ทดสอบการทำงานหลัง deploy ด้วยคำสั่ง

$ heroku ps:scale web=1

สุดท้ายให้นำ URL ที่ได้จากการ generate ไปเปิดบน Browser หรือใช้คำสั่ง

$ heroku open

Ruby app ที่เราได้ deploy ไปจะเปิดขึ้นมา ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

Comments are closed.