ผู้ดูแลระบบอาจพบความยากลำบากในการสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยตรงผ่านระบบคำสั่ง หรือผ่านโปรแกรม phpMyAdmin
แต่มีอีกวิธีที่สามารถสำรองฐานข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยอาศัย module ที่ชื่อ backup and migrate http://drupal.org/project/backup_migrate ซึ่งมีเครื่องมือในการนำเข้าหรือส่งออกฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

หลังเปิดใช้มอดูลแล้ว ให้เข้าไปที่ Administer>Content management>Backup and Migrate กดปุ่ม Backup now ก็จะได้ไฟล์สำรองออกมา

รูปภาพ

สำหรับการกู้คืน ให้เข้าไปที่หน้าของมอดูล แท็บ Restore อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วกด Restore now

รูปภาพ

Comments are closed.