เราสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับ Dos บน Suriyan ได้โดยการติดตั้ง Dos Emulator ลงไปก่อน เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมให้โปรแกรมบน Dos สามารถทำงานได้ โดยโปรแกรม Dos Emulator นี้มีชื่อว่า dosbox

การติดตั้ง สามารถใช้โปรแกรม ศูนย์ซอฟตแวร์ Suriyan ในการติดตั้งได้ทันที

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.