มี เช่น โปรแกรม gThumb (จะต้องคลิกขวาแล้วเลือก Open with) เพื่อปรับแต่งภาพในขั้นพืนฐานได้ เช่นปรับแสง, Crop สามารถติดตั้งได้จากศุนย์ซอฟท์แวร์ Ubuntu

Comments are closed.