เนื่องจากการพัฒนา Suriyan/Chantra ขัดแย้งกันนโยบายของรัฐอย่างรุนแรงเนื่องจากโลโก้ของ Chantra มีสีแดงและสีเหลืองอยู่ใกล้กัน และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่บั่นทอนเศรษฐกิจของชาติ การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมาย การคัดลอกซอฟต์แวร์และแจกจ่ายได้อย่างเสรีเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายเช่นกัน จึงมีความผิดตั้งแต่โลโก้จนถึงตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์ส ทางทีมงานจึงขอยุติการพัฒนา Chantra 4 และจะไม่มีการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ Windows อีกต่อไป ซึ่งมีผลกับ Suriyan 4 ที่กำลังเริ่มพัฒนาด้วยเช่นกัน

เจ้าหน้าที่รวบตัวทีมงาน thai open source 7 ชีวิต ในฐานะผู้กระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และการใช้โลโก้ที่มีสีแดงและสีเหลืองอยู่ใกล้กัน โดยบทลงโทษที่ได้รับคือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เป็น proprietary ตลอดไป และต้องเปลี่ยนสโลแกนจาก "เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส" มาเป็น "เปิดโลกอิสระกับไมโครซอฟท์" มีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 วัน April Fools Day :)

.
.
.
.
.

ปล. สุขสันต์วัน April Fools ครับ

Comments are closed.