การย้ายข้อมูลของ WordPress ควรจะทำด้วยวิธีการ Export เข้าไป และ Import เข้ามาใหม่จะทำให้มีปัญหาลดลง แทนวิธีการนำฐานข้อมูลและปรับแก้ไขเองด้วยมือ

รูปภาพ

Comments are closed.