Heroku logo

ในตอนนี้ใครทำแอป หรือเว็บแอปแล้ววางเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองบ้าง ก็อาจจะยังมีอยู่ครับ แต่หลายๆคน อยากลดเวลาในการพัฒนาแอปโดยตั้งเป้าหมายไปที่การพัฒนาแอปเลย ไม่ต้องมาตั้งค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองให้เปลืองเวลา เพราะอาจจะไม่มีทรัพยากรณ์มากพอ ทั้งในด้านบุคคลและอื่นๆ อยากจะมุ่งเน้นไปที่พัฒนาโปรแกรมเพียงอย่างเดียว

Heroku เป็น Platform as a Service (Paas) ที่ให้เราใช้งานได้ฟรี (มีแบบเสียเงินด้วย) โดยรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Ruby, PHP, Node.js, Python, Java, Clojure, Scala และยังสามารถสร้าง buildpack สำหรับภาษาอื่นๆได้ เช่น Lua ที่รันอยู่บน OpenResty ได้อีกด้วย

Heroku เหมาะกับใครบ้าง ? จริงๆแล้ว มันเหมาะกับทุกคนแหละ เช่น นักศึกษาอยากลองเขียนเว็บด้วย PHP แต่ไม่ได้เช่า Hosting ก็สามารถใช้ Heroku ได้ หรือแม้แต่บริษัท Start up ที่ไม่อยากวางเครื่องเอง คอนฟิกเอง ก็ใช้ได้ เพราะมันสามารถ scale ให้รองรับผู้ใช้เยอะๆได้โดยง่าย

นอกจากรองรับภาษาโปรแกรมที่หลากหลายแล้ว ตัว Heroku มี App Store ของมันด้วยเรียกว่า add-ons สำหรับเพิ่มเติมบริการอื่นๆเข้าไปในแอปของเรา เช่น PostgreSQL, MongoDB, Redis เป็นต้น ซึ่งก็มีทั้งฟรี และไม่ฟรีให้เลือกใช้งาน

heroku add-ons

การใช้งาน Heroku เราต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บ โดยเข้าไปสมัครใช้งานได้ที่ https://www.heroku.com เมื่อสมัครใช้งานแล้ว เราต้องติดตั้ง Heroku Toolbelt ก่อน เพื่อใช้งาน heroku ผ่าน command line โดยให้ดาวน์โหลด Heroku Toolbelt ได้ที่  https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python#set-up เลือกดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ ถ้าใช้ Linux หรือ Mac OS X ก็สามารถติดตั้งผ่าน command line ได้เลย ด้วยคำสั่งนี้

$ wget -qO- https://toolbelt.heroku.com/install.sh | sh

ถ้าติดตั้งเสร็จแล้ว ให้รันคำสั่ง $ heroku ใน terminal จะได้

$ heroku

ถ้าขึ้นหน้าแบบรูปข้างบนแสดงว่าติดตั้ง Heroku Toolbelt เสร็จแล้ว ให้ login ด้วย email และ password ที่สมัครผ่านหน้าเว็บในตอนแรก ด้วยคำสั่ง $ heroku login

heroku login

ในครั้งแรกที่เรา login มันจะให้เราใส่ public key เพื่อใช้สำหรับการ deploy แอป จะใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียว ถ้าเครื่องเรายังไม่มี public key มันจะสร้างให้ แต่ถ้ามีแล้ว ก็เลือกโดยการพิมพ์หมายเลขข้างหน้าแล้วกด enter ก็เสร็จเรียบร้อย

ในตอนต่อไป เราจะมาเริ่มต้นการใช้งาน Heroku ในการสร้างเว็บแอปด้วยภาษาต่างๆกัน

Comments are closed.