Alfresco รองรับการแชร์ข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คแบบ CIFs ได้ ซึ่งเมื่อเปิดใช้บริการแล้ว เราจะเห็นว่ามีไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe อยู่นะครับ ซึ่งไฟล์เหล่านี้ Alfresco ได้เตรียมไว้ให้เราทำ Action ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Content นะครับ เช่น ถ้าหากว่าเราต้องการดูรายละเอียดของเอกสาร เราก็สามารถลากไฟล์ไปใส่ใน __ShowDetails.exe นะครับ แค่นี้เอง Web Browser ก็จะเปิด Alfresco เพื่อให้ดูข้อมูลแล้ว หรือ บางทีต้องการทำการ Lock ไฟล์เพื่อแก้ไข เราอาจจะทำการลากไฟล์ไปใส่ใน __CheckInOut.exe นะครับ ก็จะเป็นการ Lock ไฟล์เรียบร้อยแล้ว

1

ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะมี Requirement ที่ไม่ต้องการให้ Alfresco แสดงไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe เนื่องจากว่าอยากให้เหมือน Share Drive จริงๆ เลยนะครับ ก็สามารถทำได้นะครับ โดยการเพิ่ม Code Config เข้าไปที่ ../Shared/classes/alfresco-global.properties

2

ทำการเพิ่ม Config ดังนี้นะครับ

2

จากนั้นทำการ Restart Alfresco นะครับ จะเห็นว่าไม่มี Desktop Action Application อีกแล้วนะครับ

4

Comments are closed.