โดยปกติแล้วเราสามารถตรวจสอบขนาด Mailbox Quota ของแต่ละ user ได้ผ่าน Admin UI อยู่แล้ว โดยเข้าไปที่

Configure > Domains > Mailbox Quota

null

แต่วันนี้เราจะมาดูวิธีตรวจสอบ Mailbox Quota ของแต่ละ User ผ่าน script และ CLI กัน

ก่อนอื่นเข้าเป็น user zimbra

su - zimbra

ลองตรวจสอบ Mailbox Size ของ user ดูก่อน โดยคำสั่งนี้จะแสดงขนาดรวมของทุกไดเรคทอรีและข้อความทุกส่วน ไม่ว่าจะป็น inbox, trash, Junk,draft โดยใช้คำสั่ง

zmprov gmi testuser@example.com

null

แล้วถ้าต้องการให้แสดงเฉพาะขนาด Mailbox ล่ะ ทำได้โดยใช้คำสั่ง
zmmailbox -z -m testuser@example.com gms
โดย gms คือ get mailbox size
null

ลองให้แสดงขนาดไดเรคทอรีดูบ้าง
zmmailbox -z -m testuser@example.com gaf
โดย gaf คือ get all file
null

ทีนี้เรามาลองตรวจสอบขนาด Mailbox ของทุก accounts ใน Zimbra โดยใช้ script บ้าง
สร้างไฟล์สคริปต์โดย vi /tmp/mailboxsize.sh
เพิ่มสคริปต์ลงไฟล์ดังนี้

#!/bin/bash
all_account=`zmprov -l gaa`;
for account in ${all_account}
do
mb_size=`zmmailbox -z -m ${account} gms`;
echo .Mailbox size of ${account} = ${mb_size}.;
done

เปลี่ยนสิทธิ์ให้ไฟล์สามารถ execute ได้โดย
chmod 755 /tmp/mailboxsize.sh

จากนั้นรันสคริปต์โดยใช้คำสั่ง ./mailboxsize.sh จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ดังนี้
null

อ้างอิง : https://dilliganesh.wordpress.com/2014/05/30/how-to-check-mailbox-size-of-all-accounts-in-zimbra/

Comments are closed.