นอกจากจะจำเลข IP กันไม่ได้แล้ว หากต้องการ browse เว็บไซต์ด้วย IPv6 จะทำยังไง โอ้ววววว ปวดสมอง เนื่องจาก IPv6 รูปแบบของ IP Address มีเครื่องหมาย : คั่นอยู่ทำให้ browser เข้าใจผิดว่าค่าหลังจาก : นั้นคือ port ก็มีคนคิดวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้มาแล้วครับ อ้างอิงจาก STD66 (RFC3986 – 3.2.2) และ RFC2732 เขาบอกว่า

 1. Literal IPv6 Address Format in URL’s Syntax

  To use a literal IPv6 address in a URL, the literal address should be
  enclosed in “[” and “]” characters. For example the following
  literal IPv6 addresses:

  FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
  1080:0:0:0:8:800:200C:4171
  3ffe:2a00:100:7031::1
  1080::8:800:200C:417A
  ::192.9.5.5
  ::FFFF:129.144.52.38
  2010:836B:4179::836B:4179

  would be represented as in the following example URLs:

  http://[FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210]:80/index.html
  http://[1080:0:0:0:8:800:200C:417A]/index.html
  http://[3ffe:2a00:100:7031::1]
  http://[1080::8:800:200C:417A]/foo
  http://[::192.9.5.5]/ipng
  http://[::FFFF:129.144.52.38]:80/index.html
  http://[2010:836B:4179::836B:4179]

พอเข้าใจมั๊ยครับ นั่นก็คือถ้าจะ browse เว็บโดยใช้ web browser ก็ใช้เครื่องหมาย [ ] คร่อมระหว่าง IP Address ที่เราจะใช้ ถ้าต้องการระบุ port ก็ใส่เครื่องหมาย : ต่อเข้าไปอีกแล้วตามด้วยหมายเลข port ที่เหลือเหมือนเดิมครับ :)

Comments are closed.