โดยทั่วไปหลังจากติดตั้ง Alfresco เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเข้าไปดูที่ Repository บน Alfresco จะพบว่าพื้นที่ หรือ path ที่เราเข้าไปนั้น จะถูกกำหนดตามค่า default ของ Alfresco (root path) แต่หากเราต้องการที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของ root path บน Alfresco เพื่อให้เวลาคลิกเลือก Repository แล้ว ไปเริ่มต้นที่ path ที่เราต้องการนั้นก็สามารถทำได้ โดยจากตัวอย่างที่ตั้งขึ้นมานี้ ต้องการจะกำหนดให้โฟลเดอร์ AlfrescoThailand ให้เป็น default path สำหรับการเข้าไปใช้ Repository บน Alfresco

เริ่มต้นโดยการสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า AlfrescoThailand ไว้ที่ root path

ลองดูที่โฟลเดอร์ AlfrescoThailand นะครับ โดยให้คลิกที่ View Details

จากนั้นให้เรา Copy NodeRef โดยให้สั่ง copy ตั้งแต่ workspace://SpaceStore/… ไปจนสุดบรรทัดเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลส่วนนี้ไป Config กัน

จากนั้นก็ให้ไปที่ Path ของ web-extension บน Alfresco นะครับ โดยในที่นี้ผมได้วางไว้ที่ D:\Alfresco\tomcat\shared\classes\alfresco\web-extension จากนั้น เปิดไฟล์ share-config-custom.xml เพื่อแก้ไข (ถ้าไม่มีสร้างขึ้นมาเลยครับ)

ให้ทำการ Config ค่า โดยให้นำเอา NodeRef ที่เราได้สั่ง Copy ไว้ มาวางไว้ในไฟล์ config นี้ ดังตัวอย่างโค้ด และรูปด้านล่างนี้นะครับ จากนั้นให้สั่ง Save ไฟล์ config นี้แล้วก็สั่ง Restart Tomcat

<alfresco-config>
<config evaluator="string-compare" condition="RepositoryLibrary" replace="true">
<visible>true</visible>
<root-node>
workspace://SpacesStore/ee8b3344-a82a-4bda-9bd3-d0b58c1a0602
</root-node>
</config>
<alfresco-config>

จากนั้นเมื่อเราเลือกเข้าไปยัง Repository ก็จะเห็นว่าตอนนี้ root path บน Alfresco ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น path ของโฟลเดอร์ AlfrescoThailand ตามที่เราได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับ

Comments are closed.