กรณีนี้ผู้ใช้งานอาจใช้บริการเมลจาก Gmail มาก่อน และเมื่อมี Zimbra mail จึงอยากนำ calendar ใน Gmail มาไว้ใน Zimbra mail ด้วย วิธีการทำได้ดังนี้
ก่อนอื่น เราต้อง export Google Calendar ก่อน โดย
ไปที่ Calendar เลือก calendar ที่ต้องการ จากนั้นเลือก “การตั้งค่าปฏิทิน”
1
เลื่อนลงมาจนถึง “ที่อยู่ปฏิทิน” แล้วคลิก ICAL จะขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .ics
1
จากนั้นไปที่ Zimbra mail และเลือก “การกำหนดลักษณะ” และเลือก “นำเข้า/ส่งออก”
2
ในส่วน นำเข้า ให้เลือกไฟล์ .ics ที่ดาวน์โหลดมา เลือกปฏิทินปลายทางอาจจะสร้างปฏิทินขึ้นมาใหม่หรือเลือกปฏิทินที่มีอยู่แล้ว และกดนำเข้า
3
เมื่อนำเข้าเรียบร้อยจะขึ้นระบบแจ้ง ดังรูป
3
จากนั้นกลับมาที่ปฏิทิน จะเห็นปฏิทินที่เรา Import เข้ามาแล้ว
4

Comments are closed.