สำหรับ Aflresco Community การเพิ่มเอกสารเข้าไปในระบบจะทำได้โดยการ upload เอกสารเข้าไปยังแฟ้มที่เรามีสิทธิ์แต่เรายังสามารถสร้างเอกสารได้จาก Google Docs โดยตรงอีกด้วย
โดยมีวิธีการดังนี้
ในขั้นตอนติดตั้ง Alfresco จะต้องเลือก package Google Docs integration เข้าไปด้วยตามภาพ

เลือก Advance

check box ในช่องของ Google Docs Integration

หลังจากนั้น log-in เข้าไปใช้งาน Alfresco แล้วเลือกปุ่ม Create Content

ในครั้งแรก Alfresco จะให้เราทำการ Authorize กับ Google โดยจะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

หลังจากนี้เราก็จะสามารถสร้างเอกสารจาก Google Docs และบันทึกลงใน Alfresco ได้ทันทีครับ

Comments are closed.