บางครั้งผู้ดูแลระบบอาจดูแล server หลายตัว หรือไม่ได้เข้า server นาน ๆ ก็อาจมีหลงลืม password กันบ้าง แล้วถ้าลืม root password บน Proxmox VE เราจะมีวิธี Reset password ยังไงมาดูกัน อันดับแรก บูทเข้า Proxmox VE

1


จากนั้นกด “e” จะขึ้นหน้าจอดังรูป

2

เพิ่ม init=/bin/sh ท้ายบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย linux เพื่อเข้า shell prompt ดังรูป

3

จากนั้นกด “ctrl+x” เพื่อ boot ระบบ

ระบบจะเข้า console ดังรูป

5

จากนั้นให้ mount filesystem โดยใช้ mount -o remount rw /

เมื่อ mount filesystem เรียบร้อย ก็ Reset password เลยโดยใช้คำสั่ง passwd และใส่รหัสผ่านใหม่

8

เมื่อเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยลอง boot เครื่องและ Login ด้วยรหัสผ่านใหม่ที่ได้ reset ไป

10

แค่นี้ก็เรียบร้อย เข้าระบบได้แล้วจ้า

Comments are closed.