หลังจากงาน PAN Localization ที่เวียงจันทน์ ทีมงานโอเพนซอร์ส สปป.ลาว นำโดย @OS555 คุณอุทัย ชัยอุดม และทีม LaoZaa ได้ส่งเทียบเชิญมาแต่เช้าวันนี้ เชิญรวมพลผู้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สมาชิกในชุมชนลาวซ่า และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้เป็นภาษาลาว โดยเริ่มต้นที่ OpenOffice.Org เป็นตัวแรก และยังมีโครงการแปลซอฟต์แวร์อื่นๆ อีก สำหรับเป้าหมายการแปลในครั้งนี้จะจัดทำในรูปแบบ Lao Language Pack เพื่อแจกจ่ายในชุมชนและ contribute กลับไปยังต้นน้ำต่อไป

ทีมงานลาวโอเพนซอร์สและทีมงานลาวซ่าถือว่าเป็นทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ตั้งใจศึกษาการใช้งานและการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาระยะนึงแล้ว ผลงานที่เราเห็นกันก้อมีโครงการแปลภาษา Joomla ภาษาลาว, extension แก้ไขปัญหาตัวอักษรบน Open Office และการแปล Ubuntu ภาษาลาวใน Launch Pad เรียกได้ว่าทีมนี้มาแรงมากครับ

จดหมายเชิญ

ใครยังจำทีมลาวโอเพนซอร์ส ไม่ได้ดู Fukduk.tv ตอนที่ 29 กันอีกสักรอบครับ
 

 

Comments are closed.