วันนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ การบรรยายเป็นไปด้วยดี ทางคณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกของสภา โดยจะมีการนำร่องที่สภาอุตสาหกรรมก่อน จากนั้นค่อยขยายผลไปยังกลุ่มสมาชิก

เป็นข่าวดีสำหรับวงการโอเพนซอร์ส ที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก สหพันธ์การพิมพ์ไทย และชมรมผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์ ยังมีกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งคือ สมาชิกในสภาอุตสาหกรรม ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก ประกอบไปด้วยหลายสาขา งานนี้ซิป้าเราให้ความช่วยเหลือเต็มที่  สำหรับกลุ่มอื่นๆ ถ้าสนใจติดต่อมาที่ซิป้าได้นะครับ ทางเรายินดีไปให้ความรู้ถึงที่เลยครับ พร้อมของฝากมากมายที่จะติดไม่ติดมือไปด้วย :)

 

Comments are closed.