หลักการ และเหตุผล

ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกหน่วยงานต้องการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อมๆ กัน การส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จึงได้จัดทำระบบสมาชิก Thaiopensource.org Network เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมกันแสดงพลัง และสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานของท่านจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงานของท่านเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมอีกด้วย

สำหรับหน่วยงานที่สมัครเป็นสมาชิก Thaiopensource.org Network  สมาชิกทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา ได้รับสื่อ และมีเดียต่างๆเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  โดยในการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ การมีส่วนร่วมจากท่าน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะต่างๆ ในไปปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศต่อไป

วิธีการสมัคร

ให้ทำการดาวน์โหลดใบสมัครทำการกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับ
ฝ่ายโอเพนซอร์ส สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อาคาร9 ชั้น11 บริษัททีโอทีจำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210
หรือทำการสแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ paitoon.bu@sipa.or.th

สิทธิประโยชน์

1.เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ซิป้ากำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.การเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สถึงหน่วยงาน
3.รับเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ทางซิป้าจัดทำขึ้นตลอดอายุสมาชิก
4.ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.สำรองที่นั่งก่อนคนอื่นในกิจกรรม และงานสัมมนาที่ซิป้าจัดขึ้น

รับฟรี Open Source Gift Set!!

– แผ่น CD Chantra
– หนังสือเปิดโลกโอเพนซอร์ส
– คู่มือการใช้งาน OpenOffice.org, GIMP และ Blender
– VDO รวมงานสัมมนาของฝ่ายโอเพนซอร์ส
– อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
 

ติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
ฝ่ายโอเพนซอร์ส หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7100 ต่อ 17193
e-mail : paitoon.bu@sipa.or.th

Comments are closed.