ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ซึ่งนับวันต้นทุนของการลงทุนด้านนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นชมรมจึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการนำเอาโอเพนซอร์สเข้ามาใช้ในองค์กร โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการนำเอาโอเพนซอร์สเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากซิป้า เนคเทค และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งาน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากบริษัทที่เป็นสมาชิกชมรม

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท

Comments are closed.