SUSE Studio จะเตรียมระบบปฏิบัติการส่วนพื้นฐานไว้ให้ จากนั้นผู้ใช้จะเลือกแพกเกจของซอฟต์แวร์ (ซึ่งอิงกับ SUSE อยู่แล้ว) ด้วยตัวเอง เตรียมส่วนของคอนฟิกและข้อมูลต่างๆ เอง แล้วทดสอบการใช้งานผ่านหน้าเว็บ (เป็น Flash จำลองการทำงานของลินุกซ์) ขั้นสุดท้ายคือสั่งสร้างดิสโทรออกมาเป็น ISO ซึ่งสามารถใช้ได้กับ Live CD, USB image หรือจะเป็น VMware/Xen/EC2 ก็ได้ SUSE Studio จะช่วยให้นักพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมถึงทีมสนับสนุนด้านไอทีทำงานได้ง่ายขึ้น คล้ายๆ กับ Internet Explorer Administration Kit (IEAK) แต่อันนี้เป็นระดับดิสโทร

ที่มา – blognone

Comments are closed.