การวางไฟล์ของหน้าเว็บไซต์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ ซึ่งสามารถสอบถามได้ที่ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโดยส่วนมากการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์จะกำหนดไว้ที่ www/htdoc โดยให้วางไฟล์หน้าแรกของเว็บไซต์ในชื่อ index.php หรือ index.html ตามแต่รูปแบบไฟล์ที่สร้าง

รูปภาพ

Comments are closed.