การอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ เราสามารถใช้โปรแกรม FileZilla เพื่อส่งไฟล์ผ่านโพรโทคอล ftp ที่เซิร์ฟเวอร์แทบทั้งหมดรองรับได้ทันที หรือจะใช้ความสามารถของ Kompozer เองก็ได้เช่นกัน

รูปภาพ

Comments are closed.