การสร้างเอกสารให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงบางช่องนั้น เป็นการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรมโดยเรียกใช้ฟังก์ชัน protect sheet ส่วนมากมักจะใช้กับเอกสารที่ทำเป็นแบบสอบถาม โดยขั้นตอนการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้

1.ให้สร้างแบบฟอร์มของเอกสารของเราให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2.เมื่อสร้างแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้นำ mouse ไป click เลือก cell ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้

รูปภาพ

3.ไปที่เมนู Format เลือกไปที่ Cells… แล้วเลือกแท็บ Cell Protections

4.ในส่วนของ Cell Protections ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Protected เพื่ออนุญาตให้ Cell นี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้

รูปภาพ

5.ให้ยกเลิก protected กับ cell ที่เหลือ ที่เราจะอนุญาตให้เขียนข้อมูลได้

6.ไปที่เมนู Tools > Protect Document > Sheet จะมี popup ขึ้นมาให้ตั้ง password เพื่อป้องกันการแก้ไข cell อื่นๆที่นอกเหนือจากที่เราอนุญาตให้แก้ไข

รูปภาพ

7.เมื่อแก้ไข cell อื่นที่นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้จะพบ error ดังรูป

รูปภาพ

Comments are closed.