OpenNebula เป็นโครงการ Cloud Open Source ที่ได้รับความนิยมมากตัวหนึ่งเพราะความยืดหยุ่นและการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ (ecosystem) นั่นหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งให้ OpenNebula เป็น Cloud แบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, Public Cloud หรือ แม้กระทั่ง Hybridge Cloud การเชื่อมต่อ OpenNebula Cloud เราสามารถขยายขนาดออกไปได้เรื่อยๆ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็น Cloud Infra ที่ใช้ OpenNebula เหมือนกัน ในตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเราครับ ในตอนสุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่อยากฝาก link ที่คุณสามารถใช้อ้างอิง เพื่อประยุกต์ใช้ OpenNebula ในการสร้างและจัดการ Cloud Infra ในรูปแบบ ที่คุณต้องการได้ โดยเข้าไปที่ OpenNebula Documentation ได้เลยครับ หน้าเดียวจบ ครบทุกอย่าง สำหรับ Web management console สำหรับ OpenNebula 2.0.x ยังไม่เรียบร้อยท่านที่สนใจช่วยทางทีม SARA พัฒนาเพิ่มเติมก็ร่วม contribute ได้ที่ Ecosystem ส่วน Management Console และ ท่านที่ใช้ Delta Cloud ห้ามพลาด OpenNebula Add-on ครับ

Comments are closed.