ในเรื่องของการแก้ไข UI ของ Alfresco นั้น ตั้งแต่ Version 3.3 เป็นต้นมา Alfresco ได้ออก Alfresco FDK(Form Development Kit) ขึ้นมาเพื่อให้การเข้าไปแก้ไขหรือ Customize หน้าจอของ Alfresco Share ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เช่น หากต้องการสร้าง Form ใบลาใน Workflow หรือ ต้องการแก้ไขหน้า View Property ก็สามารถใช้ Alfresco FDK ในการพัฒนาได้

ติดตั้ง Alfresco FDK หลังจากติดตั้ง Alfresco Community เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้ง Alfresco FDK เพิ่มเติมโดยเข้าไปที่ http://wiki.alfresco.com/wiki/Download_Community_Edition

1

คลิกที่ Custom Installs & Optional Modules จากนั้นจะปรากฏหน้า File List ของ Alfresco ขึ้นมา ให้ทำการ Download Alfresco-Community-fdk-xxx.zip

2

เมื่อ Download เสร็จแล้ว Unzip ออกมา จะพบ Files คือ ไฟล์นามสกุล .amp (Alfresco Modules Package) และ .jar นะครับ

3

ทำการ Copy ไฟล์ .amp ไปไว้ที่ \amps\

4

ไปที่ \bin\ จากนั้น Double Click ที่ apply_amps.bat เพื่อเป็นการนำ ไฟล์ .amp ที่อยู่ใน Folder amps ไปไว้ใน alfresco.war

5

ทำการกดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มต้นทำงาน

6

เมื่อเข้าไปดูที่ webapps ใน Tomcat จะเห็นว่า กำลังสร้างไฟล์ .bak เพื่อทำการ รวมไฟล์ .amp ไปไว้ใน alfresco.war

7

เมื่อทำการ Merge ไฟล์เสร็จ จะปรากฏดังรูปด้านล่าง

8

คลิก Enter อีกครั้งเพื่อ Clear ไฟล์ .bak ทำการ Copy ไฟล์ alfresco-community-fdk-xx.jar ไปไว้ที่ \tomcat\shared\lib

9

10

ทำการ Restart Alfresco จากนั้น Login เข้าไปที่ Alfresco Share ด้วย User Admin
เข้าไปที่ Form Console โดยเข้าไปที่ http://localhost:8080/share/page/form-console จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

11

ทดลองใส่ NodeRef จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Show Form

12

จะสังเกตเห็น Form ที่ผูกติดอยู่

13

Comments are closed.