การสร้าง Instance บน OpenStack สามารถสร้างได้ง่ายๆ ผ่าน Dashboard ในที่นี้จะใช้ Linux Image ขนาดเล็กที่ชื่อว่า CirrOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://docs.openstack.org/image-guide/content/ch_obtaining_images.html

เลือก Create Image แล้วระบุค่าตามด้านล่าง แล้วกด Create Image

Name: cirros
Image Source: Image File 
(แล้วก็ Browse ไปที่ไฟล์ที่โหลดมา)
Format: QCOW2 - QEMU EMUlator

null

เลือก Lunch ที่ Cirros Linux จากนั้นตั้งชื่อ Instance และเลือกชนิดของ Instance แบบ m1.tiny ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยที่สุด

null

ที่แท็บ Access & Security เลือก Key pair ของเรา และเลือก Security Group ที่จะใช้กับ VM นี้

null

ที่แท็บ Networking เลือก network ที่ VM จะไปเชื่อมต่อ ในที่นี้เลือก Internal Network ที่เราสร้างไว้ จากนั้นคลิก Launch Instances เพื่อเริ่มการทำงานของ Instance นั้น

null

หน้าจอแสดง Instance ทั้งหมดของเรา ในรูป เป็นสถานะ Spawning ซึ่งยังไม่พร้อมใช้งาน ในการทำงาน ระบบจะใช้เวลาสักระยะในการมองหาเครื่อง compute ที่เหมาะสมในการรัน instance ที่เราสร้าง จากนั้นจะเริ่มการรัน instance การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายให้กับ Instance นั้น

null

การกำหนด Floating IP ให้กับ Instance
ที่รายการ Instance คอลัมน์ Actions เลือก Associate Floating IP

null

ที่รายการ IP Address เลือก Floating IP ที่ได้รับมา

null

สังเกตที่คอลัมน์ IP Address จะพบว่ามี Floating IP ปรากฏขึ้น

null

สามารถคลิกที่ชื่อของ Instance (ตรงหางลูกศร) จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ Instance นั้น ๆ ได้ โดยจะมีแท็ปย่อยอีก 4 แท็บ
เราสามารถดูหน้าจอของ Instance ได้ที่แท็ป Console และสามารถใช้งานแบบเต็มหน้าจอได้ โดยคลิกที่ลิงค์ที่เขียนว่า “Click here to show only console” และหากต้องการออกจากหน้า console ให้กดปุ่ม Back ที่เว็บเบราว์เซอร์

null

Comments are closed.