เราสามารถสร้าง Link เอกสาร เพื่อไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ โดยกำหนดได้ว่าจะให้เอกสารใดเกี่ยวข้องกับเอกสารนี้บ้าง ดังนี้ เข้าไปที่ localhost:8080/share จากนั้นเข้าไปยังไฟล์เอกสารที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับเอกสารอื่น ดังรูป

null

คลิกเข้าไปที่ไฟล์เอกสารที่ต้องการ เลื่อนลงมาด้านล่างทางขวา ในส่วน Properties จะเห็นว่ามีข้อมูลของเอกสาร (Document Information) ดังรูป

null

โดยการที่จะได้ส่วน Document Information มานั้น ให้เพิ่มโค้ดส่วนด้านล่างนี้ ลงไปในไฟล์ isoContentModel.xml ที่อยู่ใน path นี้ Alfresco\tomcat\shared\classes\alfresco\extension\model แล้ว save

null

Tag association คือ tag ที่มีความสัมพันธ์ลักษณะ one to many โดย สามารถเลือกค่าได้หลายค่าต่อ 1 ฟิลด์ ซึ่งถ้าต้องการให้เลือกค่าได้มากกว่า 1 ค่า ให้ใส่ tag เป็น true และ สามารถใช้ได้กับทั้งที่เป็น cm:content, cm:person หรือ cm: folder ก็ได้

null

การสร้าง link ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น ใช้ control ที่เป็น association.ftl
โดย บรรทัดที่ 141 คือ ส่วนแสดงผลว่าต้องการจะให้แสดงเป็น list เรียงกันลงมา แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงเป็น list เรียงกันลงมา ก็ให้ใส่ค่าจาก list เป็น items ซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปแบบเรียงต่อกันเป็นแนวยาว บรรทัดที่ 142 คือ จะให้แสดงเส้นที่เป็น link ที่ชื่อเอกสารหรือไม่ ถ้าต้องการให้แสดงก็ใส่เป็น true ถ้าไม่ต้องการก็ใส่เป็น false บรรทัดที่ 143 คือ ต้องการให้แสดง icon ของประเภทไฟล์เป็นแบบใหญ่ หรือเล็ก ถ้าต้องการให้แสดงแบบเล็กก็ใส่เป็น true บรรทัดที่ 144 คือ เป็นการกำหนดว่า เมื่อเราคลิ๊กที่เอกสารที่เป็น node ลูก หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกันแล้วนั้น จะให้ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นเลยหรือไม่ ถ้าต้องการก็ให้เป็น true

สั่ง Restart alfresco แล้ว เปิด localhost:8080/share และไปยังเอกสารที่ต้องการเพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วกด edit properties ทางด้านขวา

null

หน้า Edit properties ดูในส่วนของ Document Information โดยถ้าต้องการเลือก เพื่อเพิ่มเอกสาร หรือ รายชื่อ ให้กดปุ่ม select

null

Parent Document : เอกสารที่เป็นเอกสารแม่ของเอกสารนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : เอกสารที่เป็นเอกสารลูก หรือ เอกสารที่จะให้เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้
รายชื่อที่เกี่ยวข้อง : รายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง : รายชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้

เลือกเอกสารที่ต้องการเพิ่ม โดยกดปุ่ม + ซึ่งเลือกได้มากกว่า 1 เอกสาร แล้วกดปุ่ม OK

null

null

เมื่อเพิ่มเอกสาร และรายชื่อที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม save

null

จะเห็นว่า ในส่วนของ Document Information จะแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อที่เกี่ยวข้อง ดังรูป และเมื่อคลิ๊กที่เอกสาร จะสามารถเปิดไปยังเอกสารนั้นๆได้ทันที

null

Comments are closed.