ไฟล์ที่สร้างด้วย gedit บน Suriyan จะต้องใส่นามสกุลตามประเภทไฟล์นั้น เช่น .txt .php ตามแต่ประเภทเนื้อหาของไฟล์ถึงจะเปิดไฟล์ใน Windows ได้

รูปภาพ

Comments are closed.