สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เริ่มให้ความสนใจโอเพนซอร์ส โดยได้จัดโครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อเป็นทางเลือกที่ช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และช่วยลดต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในส่วนของกิจกรรมก็จะมีด้วยกันดังนี้

  • สัมมนาเปิดโลก Open Source สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • อบรม การใช้ Open Source Software สำหรับงานสำนักงาน
  • อบรม การใช้ Open Source Software สำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์
  • เวทีเสวนา ซอฟต์แวร์ทางเลือก
  • นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ด้วย Open Source Software

ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนในแวดวงโอเพนซอร์สครับ ช่วงหลังๆนี้จะเห็นได้ว่าโอเพนซอร์สเริ่มจะรุกเข้าไปในวงการต่างๆแล้ว ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แล้วคุณละครับ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยัง

Comments are closed.