สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จับมือ สำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า เปิดตัว "โครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์" โดยวางแผนจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องข้ามปี คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 52 ถึง มิถุนายน 53

ซึ่งกิจกรรมในช่วงแรกจะเป็นการฝึกอบรมให้สมาชิกในสหพันธ์ได้รู้จักและคุ้นเคยกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับงานพิมพ์ อย่าง GIMP, Scribus และ Inkscape หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความต่อเนื่องด้วยการจัดประกวดสิ่งพิมพ์ที่สร้างงานจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อนำไปสู่การจัดนิทรรศกาลผลงานสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบด้วยซอฟแวร์โอเพนซอร์ส

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้สมาชิกในสหพันธ์ใช้โปรแกรม OpenOffice.org อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรด้วย ส่วนความคืบหน้าของโครงการนี้จะนำมาเสนออย่างต่อเนื่อง

Comments are closed.