งานสัมนาเชิงปฎิบัติการสร้างผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหา Suriyan & Chantra ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 จัดขึ้นที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 50 ราย ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการ 2 วันนี้ สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Suriyan & Chantra ที่ติดตั้งพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมันให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวรโอเพนซอร์สมากขึ้น

สำหรับงานสัมนาในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ 3-4 สิงหาคม 2553 คณะมนุษยศาสตร์ ตึก 23 อาคาร HS05 ห้อง 5101 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ขอเพียงท่านมีความสนใจและตั้งใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและส่งเสริมการลดการละเมิดลิขสิทธิ์ รายละเอียดเพื่มเติมติดต่อ คุณศิริลักษณ์ โทร. 0843490006

Comments are closed.