สัมมนา Open Source Software ใช้ได้ดี ใช้ได้จริง ในองค์กร เป็นสัมมนาที่ออกแบบ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อม ทั้งด้านเทคโนโลยี นโยบายและกลยุทธ์ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ สำหรับการกำหนดนโยบาย และสานการปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการนำ open source software มาใช้ในองค์กร เป็นอีกงาน ที่เป็นการชุมนุมของผู้บริหารไอที กูรู คนเทคนิค ตลอดจนผู้ใช้ OSS พบกับ บูธนิทรรศการ ที่มาจากภาครัฐและเอกชน ทั้งจากผู้พัฒนา และผู้ใช้ OSS ท่านสามารถพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนะ และหาข้อมูล เพื่อการพัฒนา OSS ในองค์กรของท่าน อย่างเติบโตและยั่งยืน สืบไป งานนี้ห้ามพลาด รายละเอียด และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่ Nectec Academy

Comments are closed.