สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมนาวิชาการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน RedHat Challenge@Labs 2014 ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ด้วยแนวคิด “Smart Living, Smart Homes” ซึ่งเริ่มการแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนี้ พบกับผู้เชี่ยวชาญจาก RedHat มาให้ความรู้ในเรื่อง Cloud Computing แนวคิดในการพัฒนา Cloud Application และรายละเอียดในการแข่งขัน

หัวข้องานสัมมนา

  • Promoting Red Hat Challenge@Labs
  • Awareness for OpenStack and OpenShift

เวลา/สถานที่

  • ห้อง 202 อาคาร ทวี ญาณสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:30 – 16:00 น.

ทั้งนี้ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว

Comments are closed.