เราสามารถสั่งยกเลิกการจำรหัสผ่านที่สั่งให้ Firefox จำไว้ได้ ด้วยวิธีการดังนี้

  • ที่โปรแกรม Firefox ไปที่เมนูเครื่องมือ > ตัวเลือก

รูปภาพ

  • ไปที่แท็บ ความปลอดภัย
  • ที่ส่วนของ รหัสผ่าน คลิกที่ รหัสผ่านที่บันทึกไว้…
  • จะปรากฏกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านที่บันทึก
  • ที่กล่องนี้จะมีรายการรหัสผ่านของเว็บไซต์ต่างๆ ที่บันทึกไว้
  • คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการยกเลิกการจำรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลบ เพื่อลบการจำรหัสผ่าน หรือคลิก ลบทั้งหมด เพื่อลบการจำรหัสผ่านทั้งหมด

รูปภาพ

Comments are closed.