การเรนเดอร์ภาพใน Blender จะขึ้นอยู่กับมุมมองของกล้องว่าหันไปในทิศใด (ไม่เกี่ยวกับมุมมองที่เราเห็นในการทำงาน) การตรวจสอบมุมมองของกล้องก่อนการเรนเดอร์ สามารถทำได้โดยกดที่เมนู View > Camera หรือปุ่ม 0 ที่ Numpad

  1. คลิกที่เมนู View > Camera

รูปภาพ

  1. มุมมองจะเปลี่ยนเป็นมุมเดียวกับที่มองจากมุมกล้อง ซึ่งจะเป็นมุมมองที่เห็นเมื่อ Render นั่นเอง ถ้ามองเห็นวัตุในกรอบนี้แสดงว่าจัดวางวัตถุได้ถูกต้องแล้ว

รูปภาพ

Comments are closed.