การสร้างโมเดลใน Blender ก็มีลักษณะคล้ายโลกจริง คือการจะมองเห็นวัตถุใดๆ ได้ จะต้องมีแสงสว่างกระทบ การที่เรนเดอร์แล้วมองไม่เห็นอะไรอาจเป็นเพราะลืมใส่วัตถุให้แสงสว่าง หรือที่ในโปรแกรม Blender เรียกว่า Lamp วิธีเพิ่ม Lamp ใน Blender สามารถทำได้ดังนี้

  1. ที่โปรแกรม Blender ในหน้าสร้างวัตถุ

รูปภาพ

  1. กด Spacebar จะปรากฏเมนูขึ้น เลือก Lamp แล้วเลือกรูปแบบแสงที่ต้องการ

รูปภาพ

  1. จะได้วัตถุ Lamp เพื่อเป็นตัวสร้างแสงสว่าง

รูปภาพ

Comments are closed.