โครงสร้างการทำงานของ Suriyan ไม่รองรับการติดตั้งโปรแกรมไว้ตำแหน่งอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดมาให้ และการติดตั้งโปรแกรมตามปกติของโครงสร้างเดิมนั้นจะมีข้อดีอีกด้วยคือ อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบจัดการแพกเกจ ซึ่งมีข้อดีต่างๆ เช่น แพกเกจจะถูกอัพเดตอัตโนมัติเมื่อเราอัพเดตระบบ, เมื่อติดตั้งโปรแกรมอื่นที่ต้องเรียกใช้แพกเกจที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถใช้งานแพกเกจร่วมกันได้ในทันที เป็นต้น และยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

Comments are closed.