ไฟล์งานที่มีอยู่เดิมสามารถนำมาใช้งานได้เลยเพราะโปรแกรม OpenProj รองรับการเปิดไฟล์จาก Microsoft Project (.mpp, mpx) และ Microsoft Project 2003 XML (.xml)

Comments are closed.