หากต้องการปิดความสามารถ Auto Save ของ WordPress ทำได้โดยติดตั้งปลั๊กอิน WP-CMS Post Control จากนั้นเข้าไปตั้งค่าปลั๊กอินดังกล่าว ในส่วนของ Core Functions จะมีตัวเลือก Disable Autosave

รูปภาพ

Comments are closed.