วิทยุออนไลน์ ในลักษณะที่ฟังผ่าน Windows Media Player นั้น Suriyan สามารถฟังได้ตามปกติอยู่แล้ว และสามารถเปิดฟังในโปรแกรมปกติได้ โดยคลิกขวาที่ตัว Applet แล้วเลือก เปิดด้วย “โปรแกรมเล่นภาพยนตร์”

รูปภาพ

Comments are closed.