Microsoft Word 2007 และรุ่นหลังจากนั้น มีความสามารถในการเขียนบล็อคได้ โดยให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

1.เข้าไปที่เมนู Office/File>Publish as Blog Post

รูปภาพ

2.จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเขียนบล็อก ให้เขียนเนื้อหาให้เรียบร้อย
3.กดปุ่ม Publish ในครั้งแรกจะมีการกำหนดค่า ให้กำหนดดังนี้:
– Blog เลือกเป็น WordPress
– Blog Post URL ให้แก้ไขในช่วง เท่านั้น โดยแทนเป็น URL ของบล็อค

รูปภาพ

4.เสร็จแล้ว ระบบจะทำการโพสต์เนื้อหาขึ้นสู่บล็อคให้ทันที ทั้งนี้ยังไม่สามารถใช้ความสามารถบางตัวได้ เช่น Tag

Comments are closed.