ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อ PCSXR จากเว็บไซต์ โดยเลือก .deb ที่เป็น i386
PCSXR http://pcsxr.codeplex.com/releases/view/50048

รูปภาพ

วิธีการติดตั้งให้ดูจากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”

เมื่อติดตั้งแล้วเรียกใช้งานโปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู > เกม > PCSX

รูปภาพ

ตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม PCSXR

รูปภาพ

Comments are closed.