ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้ว ผู้ใช้หลายท่านสอบถามมาว่า ถ้าเราอยากตั้งเวลาให้ส่งเมลตามวันและเวลาที่เราต้องการทำได้มั้ย Zimbra เองก็มีฟีเจอร์ตั้งเวลาส่งเมลเหมือนกันนะ มาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะ
เข้าสู่หน้า URL ในส่วน Admin UI ผ่าน Port ที่กำหนด โดย default จะเป็น :7071
https://mailserver-yourdomain.com:7071
โดย mailserver-yourdomain จะเป็น zimbra mail server ของแต่ละที่
จากนั้นเข้าไปที่เมนู “กำหนดค่า”
1
เลือก “คลาสของบริการ” และ double click ที่ default หรือ COS(Class Of Service) ที่ต้องการ
2
เลือก “คุณลักษณะ” จากนั้นติ๊กที่ช่อง “ส่งจดหมายในภายหลัง” และบันทึกค่าที่แก้ไข
3
เมื่อผู้ใช้งานคลิกส่ง จะมี drop down ให้เลือก ดังรูป
4
เมื่อเลือก “ส่งในภายหลัง…” ระบบจะขึ้นให้เลือกวันและเวลาสำหรับส่ง ดังรูป
5

Comments are closed.