แก้ไขได้โดยติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Caffine ซึ่งเป็นโปรแกรมห้ามพักหน้าจอ มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้หน้าจออยู่ตลอดเวลา เช่น ดูหนัง หรือพรีเซ้นต์งาน เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้จาก https://launchpad.net/~caffeine-developers/+archive/caffeine-dev/+packages โดยเลือกโหลดแพกเกจสำหรับ lucid
รูปภาพ

สำหรับการติดตั้ง .deb ดูได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมเป็นไฟล์ .deb จะสามารถติดตั้งได้อย่างไร”
หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดย

ไปที่เมนู > เครื่องมือเครื่องใช้ > caffeine โปรแกรมจะปรากฏที่แถบ Notification

รูปภาพ
รูปภาพ

Comments are closed.