โปรแกรม Blender นี้มีข้อดีอยู่ตรงที่ เราสามารถปรับแต่งหน้าจอย่อยในโปรแกรมได้อย่างอิสระ การที่หน้าต่างโปรแกรมใน Blender นั้นแสดงผลเพียงหน้าต่างเดียวโดยที่เราไม่ได้กำหนดให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว อาจเป็นได้ว่า เราเผลอกดคำสั่งใดๆ ที่ทำให้โปรแกรมแสดงหน้าต่างในโหมดแสดงผลเต็มจอ ซึ่งเราสามารถเลิกการแสดงผลในโหมดนี้ได้โดยกดปุ่ม Ctrl + ลูกศรขึ้น หน้าจอโปรแกรมจะกลับมาแสดงผลในโหมดที่มีหลายหน้าต่างตามเดิม

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.