ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Android หลักสูตร 2 วัน 2,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยทาง SIPA จะให้การสนับสนุนห้องอบรม จัดอบรมที่ ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 3 – 4 มีนาคมนี้

ท่านที่สนใจโปรดลงชื่อเพื่อแจ้งความจำนงค์ได้ที่นี่ หรือ sms: 086 895 2976 (English Only)

กรุณาอย่าโอนเงินก่อนที่ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งตามลำดับการแจ้ง

เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาแอนดรอยแอพพริเคชั่นขั้นพื้นฐาน (2 วัน)

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจภาพรวมการทํางานของระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 2. สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา Java

วันที่ 1

 • แนะนําระบบปฏิบัติการแอนดรอย
 • การติดตั้งเครื่องมือ และชุดพัฒนา (Eclipse, ADT และ Android SDK)
 • การใช้งาน ADT และ Android Emulator
 • แนะนํา API Demos ของแอนดรอย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • ทดลองสร้าง Hello World Android Application และแนะนําโครงสร้างโปรเจก
 • การออกแบบ User Interface พื้นฐาน
 • การใช้งาน Resource ไฟล์ต่างๆ
 • ทดลองสร้าง My first android application (การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย)

วันที่ 2

 • การใช้งาน Intent และ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Activity
 • การใช้งาน Context Menu, Pop-up Dialog, Toast
 • การพัฒนา List Activity
 • การพัฒนา Map Activity
 • Hardware Sensor และ Location Base Service
 • การเรียกใช้งานฟังก์ชันการทํางานอื่นๆที่นิยมใช้งาน
 • การ Publish application ไปยัง Android Market
 • แนวทางการนําความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

Comments are closed.