ค้นหาไฟล์หรือแฟ้มสามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู > ที่หลักๆ > ค้นหาแฟ้ม

รูปภาพ

แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่ต้องการค้นหา สามารถใช้ * ? ในการค้นหาได้ แล้วเลือกหาจากในแฟ้มที่ต้องการ กดปุ่ม “หา” เพื่อเริ่มต้นการค้นหา

รูปภาพ

Comments are closed.