สัมมนาฟรี! สำหรับผู้ใช้องค์กรและบุคคลทั่วไป OpenOffice Day 2011 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2011 โดย เนคเทคและเครือข่ายพันธมิตร จัดสัมมนาเผยความก้าวหน้าของประเทศไทย ในการพัฒนาปรับปรุงและแก้ปัญหาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สตระกูล OpenOffice รวบรวมตัวอย่างความสำเร็จในการนำไปใช้ในองค์กร และกำหนดทิศทางในการใช้งาน OpenOffice ต่อไปภายใต้ชื่อใหม่คือ LibreOffice ท่านที่สนใจอย่าลืมลงทะเบียน!

กำหนดการ

10:00-10:40
แถลงข่าวการปรับปรุง OpenOffice และทิศทางของภาครัฐ เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

10:40-12:00
เสวนา ความสำเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บมจ.S&P, บ.ไทยประกันชีวิต, บ.ดีเอชเอ สยามวาลา

12:00-13:00
พักเที่ยง

13:00-13:40
LibreOffice – ชื่อใหม่ของ OpenOffice บ.Osdev

13.40-14:20
ทำอย่างไรให้ประเทศไทยใช้ OpenOffic โดยนิตยสาร OpenSource2Day

14.20-15:00
เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice ให้สำเร็จ บ.Osdev

15:00-15:40
การผลักดัน OpenOffice ในองค์กร STKS สวทช.

15:40-16:00
ชิงรางวัล

Comments are closed.